Betingelser for flytning & opbevaring

Hos Flyttefirma Sjælland er vi medlem af DMF (Dansk MøbelTransport Forening) Derfor er du sikret de bedste og mest fair betingelser, som er godkendt af forbrugerstyrelsen, det er din sikkerhed for en god og ordentlig flytning.

Tillæg til vores betingelser for flytning

 1. Alle aftaler med Flyttefirma Sjælland skal være aftalt skriftligt for af gøre sig gældende.
 2. Møbler og andre genstande skal kunne tåle af blive flyttet, såfremt møblet/genstanden går i stykker/falder fra hinanden under flytning, er dette ikke Flyttefirma Sjællands ansvar. F.eks. et “samle møbel/Ikea møbel” der ikke er bygget til af blive flyttet eller som ikke er samlet ordenligt og derved falder fra hinanden under flytning, eller fladskærme/computere der ikke tåler bliver flyttet, tage det ned fra væggen eller bump under kørsel, her kan opstå software/tekniske problmer, helt uden der er påførte flytteskader – Det vil ikke være dækket, vi vil selvfølgelig gøre alt for at undgå dette. 
 3. Fladskærme skal være i originalkasse, Flyttefirma Sjælland ApS skal have set det virker før påbegyndt flytteopgave, for være dækket af forsikring. Ligeledes skal Flyttefirma Sjælland have taget Fladskærm ned fra væggen og i originalkassen.
 4. Krukker såfremt undendørs som indendørskrukker, skal tømmes før jord inden flytningen, de de ikke er bygget til blive flyttet med ekstra vægt.
 5. Såfremt man udlever nøgler til flyttefolkene, bedes kunden være opmærksom på få dem retur, da man ofte under en flytning har fokus på så mange andre ting.
 6. Nøgler skal tages ud af kommoder og lignende og opbevares af kunden et sikkert sted evt. i en taske eller frysepose, så de ikke knækker, bliver væk eller ridser noget under flytningen.
 7. Alle bevægelige dele skal fastlåses enten med tape eller nøgle, så der ikke pludselig hopper skabslåger, skuffer eller lignende op under flytning.
 8. Det er vigtigt af du som kunde er til stede under flytningen, såfremt du forlader flytninger er det på eget ansvar mht. om alt bohave kommer med, såfremt noget måtte glemmes sker dette uden kompensation.

Flyttefirma Sjælland ApS er forsikret i Codan og medlem af brancheforeningen DMF (Dansk Møbeltransport Forening), hvilket sikrer dig som kunde en professionel udført flytning og opbevaring i henhold til DMF`s alm. Betingelser Alle andre transporter udføres i henhold til NSAB 2000. Internationale transporter i henhold til CMR loven.

Det er vigtigt, at der er fremkommeligt for Flyttefirma Sjælland ApS’ flyttevogne. Flyttevognene er, medmindre andet er oplyst, 4 meter høje, 3 meter brede og op til 12 meter lange. Derfor er det vigtigt, at grene fra træer og buske etc. er beskåret, og der er afspærret parkeringsplads, når Flyttefirma Sjælland ApS ankommer. (Det er iøvrigt Dansk lovgivning og der skal være beskåret i 4 meters højde, 3 meters brede og 12 meters længde som er maks mål på en 3500 kg’s bil. Der skal være fremkommeligt for brandvæsnet, renovation og postvæsen mm.)

Ligeledes er det vigtigt, at Flyttefirma Sjælland ApS kan holde foran kundens opgangsdør. Såfremt kunden har oplyst man kan dette i sit tilbud, kunden skal derfor sikre afspærret holdeplads. Den afspærrede holdeplads skal som minimum være 15 meter lang og 3 meter bred til en stor lastbil og 10 meter og 3 meter bred til en lille lastbil. Såfremt der ikke er afspærret en parkeringsplads, vil der komme ekstra gåafstand på flytningen, såfremt den ekstra gåafstand overskrider oplyste gåafstand vil der blive opkrævet ekstra betaling herfor.

Såfremt kunden har bestilt flytning med flyttelift/møbelelevator, er det essentielt, at der er plads til at flytteliften kan holde lige neden foran det vindue, altan eller balkon, den skal lægges op til og der ikke er ting der kan blive skadet såsom tagrender, løse gelændere, tagsten der falder ned, ledninger osv. og lign. Der skal være plads og flytteliften laver små rystelser og det kan små revner i gamle mursten, ellers ligger den bedst til på mursten, beton, massiv jern gelænder eller lign. Såfremt Flyttefirma Sjælland ApS ikke kan holde i anden position, eller såfremt Flyttefirma Sjælland ApS skal gå længere end forudsat pga. grene, manglende afspærring eller lign. vil der blive opkrævet betaling for ekstra timer for den ekstra tid, det måtte tage at gennemføre flytningen.

Derudover er det vigtigt, at Flyttefirma Sjælland ApS kan regne med den indgåede aftale, da Flyttefirma Sjælland ApS afviser andre kunder på det af kunden bookede tidspunkt. Derfor vil der blive opkrævet et gebyr, kr. 5.000,00 inkl. moms for forgæves kørsel eller annullering af aftalen.

Flyttefirma Sjælland ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser med flytninger, som opstår p.g.a. Flyttefirma Sjælland ApS’ biler går i stykker og/eller, at ankomsttiden bliver senere end aftalt p.g.a. trafik, uforudsete vejrforhold og lignende.

Ved accept af disse betingelser accepterer kunden endvidere også, at der kan ske udsving i.f.t. det aftalte flyttetidspunkt, såfremt flytningen for forudgående kunde(r) tager længere tid, end Flyttefirma Sjælland ApS har forventet.

Såfremt flytningen sker inden for det døgn, som er aftalt med Flyttefirma Sjælland ApS, har kunden derfor ikke ret til at hæve flytteaftalen med Flyttefirma Sjælland ApS eller kræve afslag i prisen.

Bliver flytningen forsinket ud over det døgn, hvori flytningen er aftalt, kan kunden hæve aftalen med Flyttefirma Sjælland ApS og få udført arbejdet af tredjemand. Flyttefirma Sjælland ApS er dog ikke ansvarlig for betaling af evt. forskelsbeløb på den pris, som der er mellem den pris, som kunden aftalte med Flyttefirma Sjælland ApS, og den pris, som kunden aftaler med tredjemand.

Såfremt en flytning aftales til fastpris sker dette ud fra de oplysninger, som kunden giver Flyttefirma Sjælland ApS. Såfremt disse oplysninger er ufuldstændige eller ukorrekte, kan kunden vælge en af 4 løsninger:

 1. Flytningen foregår ud fra Flyttefirma Sjælland ApS’ timepris.
 2. Der betales et ekstra beløb for den ekstra mængde flyttegods fastsat af Flyttefirmaet Sjælland ApS.
 3. Der flyttes udelukkende det af kundens flyttegods, som var omfattet af den aftalte fastpris.
 4. Flytningen annulleres. Det oplyses, at der i dette tilfælde vil blive opkrævet gebyr på kr. 2.500,00.

Flyttefirma Sjælland ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for, at kunden har afgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger.

Det bemærkes, at gratis flyttekasser er betinget af, at endelig aftale om flytning med Flyttefirmaet Sjælland ApS indgås.

Ved internationale fragter bemærkes det, at flytningen udelukkende er omfattet af dansk lov. Værneting ved internationale fragter er altid Retten i Hillerød.

Betingelser under opbevaring hos Flyttefirma Sjælland

Når du vælger opbevaring hos Flyttefirma Sjælland, er der nogen opbevaringsbetingelser vedrørende indlevering, selve opbevaringen, udlevering, opsigelse og betaling som gør sig gældende.

Vores opbevarings faciliteter er placeret midt på Sjælland, nærmere specificeret som Hedehusene.

§1

Du skal melde til din indboforsikring af dit bohave er til opbevaring, da den vil dække såfremt uheldet skulle være ude, Flyttefirma Sjælland har ingen forsikringer der dækker dit indbo på nogen måde.

§2
Alt vil blive pakket ind, men støv kan forekomme og må betragtes som en naturlig ting, vi gør alt for at holde det på et minimum.

§3
Efter 3 rykker vil dit indbo prøve blive solgt for at dække evt. gæld til Flyttefirma Sjælland ApS, bortskaffelse af bohavet kan også forekomme.

§4
Det er vigtigt du laver en liste til Flyttefirma Sjælland ApS med hvad du indlevere, hvilke stand det har, pris, alder, antal osv. Denne sendes pr. mail til Flyttefirma Sjælland ApS, såfremt der skulle mangle noget, vil man kunne kigge tilbage på denne, denne liste skal lige ledes godkendes af flyttemændene under flytning. (dette er yderst vigtigt såfremt man har kostbare ejendele og man får brug for Flyttefirma Sjællands hjælp til evt. forsikrings anmeldelse).

§5

Der skal løbende oplyses mail, telefon og opholdsadresse til brug af faktura fremsendelse, såfremt man skifter disse under ens lager ophold, Flyttefirma Sjælland skal kunne fremsende regning på kundens mail.

§6
Planter, mad, dyr, ekskrementer, benzin og andre levende, brandfarlige ting og skadedyrs fremmende objekter, som kan påføre fordærvelse eller skade på egne og andres kunders indbo modtages ikke og må ikke opbevares på lageret, skulle dette forekomme alligevel hæfter kunden selv for de økonomiske omkostninger, samt øjeblikkelig afskaffelse kan finde det sted uden yderligere varsel.

§7
Omstændigheder eller aftaler som ikke er nævnt under disse punkter kan ikke gøres gældende.

§8
Flyttefirma Sjælland kan ikke holdes ansvarlig for evt. skadedyrs problem under opbevaring, det skal dog understeges vi gør alt for at holde skadedyr og problemer hermed på et holde dette på et nulpunkt bla. igennem fast aftale med fast skadedyrsbekæmpelse.

§9
Besigtigelse af indbo kan kun ske gennem Flyttefirma Sjælland med forudgående aftale. 

§10
Der skal være afregnet evt. tilgodehavende med Flyttefirma Sjælland før en udlevering af bohave kan finde sted, medmindre der er lavet aftale om betaling ved levering, her vil betaling ske før flyttebilen tømmes.

§11 Panteret.
A. Bohave overdraget til Flyttefirma Sjælland anses som overdraget pant og kan sælges for af indbringe evt. tilgodehavende.

B. Du har som kunde pligt til af oplyse hvilke effekter der evt. er pant i eller såfremt du ikke er ejer af disse genstande, det anses for af udleveret indbo er kundens personlige ting såfremt andet er oplyst ved indlevering.

C. Kunden kan ikke påbegynde et evt. salg under opbevaring af en eller flere genstande uden samtykke herom med Flyttefirma Sjælland

D. Viser det sig under en fogedforretning, at tredjemand desuagtet har rettigheder over godset forud for Flyttefirma Sjælland, vil bemærkningen om flyttefirmaets panteret være at tilføre foged protokollen.

§12
Flyttefirma Sjælland forbeholder sig retten til af kører kundens indbo på aktion, såfremt vort tilgodehavende ikke er betalt inden for 3 rykkere, såfremt indboets værdi overskrider vort tilgodehavende vil dette overføres til kunden, såfremt det ikke dækker gælden vil rest gælden påfalde kunden plus omkostninger.

§14
Såfremt du har møbler eller andre genstande der ikke tåler af blive stablet og skal stå på en palle for sig selv, er det vigtigt du oplyser dette, da vi altid stabler bohave så det fylder mindst muligt.

Scroll to Top