billede3

Flytning hvor flyttelift er opsat til 5 sal nede foran flyttebilen.